Krótka historia baptyzmu
Kościół Baptystyczny wyłonił się z reformacji na Wyspach Brytyjskich. Pierwszy Zbór Baptystów powstał ok. roku 1612 w Londynie i założony został przez osoby różnych zawodów i stanów społecznych (w tym teologów, prawników i urzędników królewskich) w wyniku pragnienia doprowadzenia odnowy w angielskim Kościele państwowym do końca. Od tego czasu datuje się szybki wzrost liczby baptystów, głównie na terenie Anglii i Ameryki Północnej. W XVIII i XIX wieku rozpoczęła się wielka ekspansja baptyzmu na innych kontynentach: w Europie kontynentalnej, w Azji, , Afryce i Ameryce Południowej.
W swej działalności baptyści wsławili się w zakresie walki o powszechna wolność religijną, są twórcami idei rozdzielenia Kościoła od państwa oraz zniesienia związanego z tym przymusu religijnego. W pierwszej połowie XVII wieku stworzyli pierwszy w dziejach byt państwowy (Rhode Island w Ameryce Północnej) gwarantujący poszanowanie wszystkim religiom i światopoglądom, w tym także prześladowanym wówczas pośród Anglosasów katolikom i żydom. Byli współtwórcami demokratycznego systemu ustrojowego w USA, gdzie wielokrotnie baptyści pełnili najwyższy urząd w tym państwie - urząd prezydenta lub wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Przyczynili się także do rozwoju tamtejszego systemu szkolnictwa, również wyższego. Ich przedstawiciele zasłużeni byli w dążeniu do zapewnienia pokoju światowego, zniesienia różnych form dyskryminacji, w tym także segregacji rasowej.
Pośród najbardziej znanych baptystów wymienić można wybitnego poetę angielskiego Johna Miltona. pisarza Johna Bunyana, myśliciela i męża stanu Rogera Williamsa (pioniera idei rozdziału Kościoła i Państwa), kaznodzieję angielskiego Charlesa Spurgeona, misjonarza i językoznawcę Williama Carey, teologów Augusta Stronga, Waltera Rauschenbuscha, Harry Emerson-Fosdicka, Harveya Cox'a, Carla Henry, premiera Wielkiej Brytanii Davida Lloyd-George'a, filantropa i multimiliardera amerykańskiego J.D. Rockefellera, bojownika o zniesienie segregacji rasowej, laureata pokojowej nagrady Nobla Marina Luthera Kinga, wybitnego kaznodzieję Billy Grahama, działacza murzyńskiego i kandydata do amerykańskiej prezydentury Jassie Jacksona, kosmonautę Jamesa Irwina, piosenkarza Cliffa Richarda, prezydentów USA: np. Harry Trumana, Jimmy Cartera, Billa Clintona. W skali świata wiekszość baptystów jest zszeszona w Światowym Związku Baptystów, jednoczącym ponad 40 milionów dorosłych ochrzczonych wyznawców.
Do Europy kontynentalnej baptyzm dotarł w pierwszej połowie XIX wieku dzieki niemieckiemu kupcowi Johannowi Gerhardowi Onckenowi. W 1844 roku, a więc ponad 150 lat temu przyczynił się on do założenia pierwszego Zboru Baptystycznego na obecnym terytorium państwa polskiego, w Elblągu. W okresie międzywojennym istniały dwie dominacje (Kościoły) baptystów w Polsce: niemiecka i polsko - słowiańska. Łącznie skupiały 17.000 członków, a wraz z rodzinami 50.000 wiernych. W tym okresie baptyści prowadzili seminarium teologiczne, wydawnictwo książkowe "Kompas", szpital w Łodzi, dom dziecka w Brześciu Litewskim oraz dom opieki dla osób starszych na białostocczyźnie. Od 1925r. publikowano miesięcznik kościelny "Słowo Prawdy".
Pod koniec lat trzydziestych działający w Polsce Baptyści podjęli decyzję o zjednoczeniu się w Kościół Ewangeliczno - Baptystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej. Jego rozwój przerwała II woja światowa, która zadała bolesne straty polskiemu baptyzmowi. Po wyzwoleniu w kraju, w jego nowych granicach, znajdowało się jedynie około 1000 osób wyznania baptystycznego. Ponadto ówczesne władze odebrały Kościołowi olbrzymią część jego majątku nieruchomego, a jego działalność poddały licznym restrykcjom.
W chwili obecnej Kościół Chrześcijan Baptystów liczy blisko 4000 pełnoprawnych dorosłych członków, a wraz z innymi osobami z nimi związanymi tworzy ponad 6000 społeczność kościelną. Kościół posiada obecnie 60 zborów (parafii) obsługiwanych przez 61 duchownych, 9 okręgów kościelnych. prowadzi też wyższą uczelnię pod nazwą Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie oraz Biblijne Seminarium Teologiczne we Wrocławiu, gdzie przygotowuje się kandydatów na pastorów. Kadry dla Kościoła kształci się także w Sekcji Ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik "Słowo Prawdy", oraz inne, ukazujące się rzadziej, pisma.
Byt prawny baptystycznej społeczności kościelnej w Polsce, gwarancje wykonywania jego misji jego równouprawnienie z Kościołem Katolickim określa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Kościół jest członkiem Światowego Związku Baptystów, Europejskiej Federacji Baptystów oraz Polskiej Rady Ekumenicznej.